Vývoj, výroba a prodej
elektrovýzbrojí (stožárových rozvodnic)
pro veřejné osvětlení

Obecný popis společný pro všechny elektrovýzbroje

Hlavní svorky elektrovýzbrojí osazujeme příložkami určenými pro kabely buď s hliníkovými nebo měděnými žilami (např. AYKY nebo CYKY). Od této praxe bychom chtěli v budoucnu upustit, neboť jsme vyvinuli univerzální příložky "Un", které jsou použitelné pro oba druhy materiálů. Použitím těchto příložek se zjednoduší počet druhů elektrovýzbrojí, které musí mít prodejci skladem. Příložky byly odzkoušeny v EZÚ Praha - máme k nim kladné vyjádření od uvedeného ústavu. Univerzální příložky přinášejí jednak zjednodušení evidence elektrovýzbrojí a navíc ekonomický efekt, jelikož jsou levnější. Jejich prodejní cena je shodná s cenou elektrovýzbrojí určených jen pro kabely s hliníkovými jádry. Bližší informace podáme na požádání.

Dolní příložky na hlavních svorkách automaticky osazujeme tzv. vrubovými příložkami. Tvar těchto příložek je chráněn Průmyslovým vzorem - svou zvětšenou dotykovou plochou s žilou vodiče je dosa-ženo zmenšení přechodového odporu mezi příložkou a vodičem.

číst více...

Objednávky:

+ 420 556 315 267
elektrovyzbroje@seznam.cz

Při prodeji elektrovýzbrojí nabízíme slevy.

Technické dotazy:

+420 733 585 638
+420 605 961 222
+420 606 201 281