Hlavní svorky elektrovýzbrojí osazujeme příložkami určenými pro kabely buď s hliníkovými nebo měděnými žilami (např. AYKY nebo CYKY). Od této praxe bychom chtěli v budoucnu upustit, neboť jsme vyvinuli univerzální příložky "Un", které jsou použitelné pro oba druhy materiálů. Použitím těchto příložek se zjednoduší počet druhů elektrovýzbrojí, které musí mít prodejci skladem. Příložky byly odzkoušeny v EZÚ Praha - máme k nim kladné vyjádření od uvedeného ústavu. Univerzální příložky přinášejí jednak zjednodušení evidence elektrovýzbrojí a navíc ekonomický efekt, jelikož jsou levnější. Jejich prodejní cena je shodná s cenou elektrovýzbrojí určených jen pro kabely s hliníkovými jádry. Bližší informace podáme na požádání.

Dolní příložky na hlavních svorkách automaticky osazujeme tzv. vrubovými příložkami. Tvar těchto příložek je chráněn Průmyslovým vzorem - svou zvětšenou dotykovou plochou s žilou vodiče je dosa-ženo zmenšení přechodového odporu mezi příložkou a vodičem.

Běžné provedení hlavních svorek všech tří druhů elektrovýzbrojí (46, 48, 56)umožňuje připojení dvou kabelů do dimenze 4x35 mm2, (příp. 5x25 mm2) . Typy rozvodnic řady SR (EV) lze dodat i v t. zv. odbočném provedení pro připojení až čtyř hlavních kabelů např. u stožárů na křižovatkách silnic, či chodníků v rozsáhlejších parcích nebo hřbitovech.